PLEINR BERLIJNPLEIN UTRECHT

NIEUW LOGO

 

Een nieuwe identiteit 

Het bouwconsortium rondom het Berlijnplein in Utrecht wilde een nieuwe identiteit. Eén naam en één beeldmerk om als consortium mee naar buiten te treden. En ook om intern de onderlinge verbondenheid te versterken.

Samen met Story Matters zijn we tot een nieuwe naam gekomen: 'PleinR' en een beeldmerk dat de komende jaren past bij het samenwerkingsproces en de nieuwe plek die wordt gerealiseerd. 

 

De naam PleinR (dat uitgesproken klinkt als ‘plenair’) drukt zowel de gezamenlijkheid van het proces uit als de toekomstige plek: het plein. De ‘R’ verwijst ook naar de R-ladder (recycle, re-use, refuse, etc.) en benadrukt de ciculaire werkwijze. Het beeldmerk dat lijkt op een plattegrond, is gebaseerd op vorm en contra-vorm en speelt zo met de binnen- en buitenruimte die in het toekomstige ontwerp van gelijkwaardig belang zijn. De gebouwen bepalen de vorm van de buitenruimte en andersom. 

 

project locatie Berlijnplein

opdrachtgever VINK bouw

ontwerp logo human nature design, 2022

nieuwe naam story matters