WAT IS EXPERIENCE DESIGN?

Onze omgeving beïnvloedt hoe wij ons voelen en gedragen. Een goed ontworpen ruimte kan 

ontmoetingen stimuleren, geeft inspiratie of betekenis en draagt bij aan onze productiviteit.

Experience design of merkbeleving is een verhalende benaderingen om het doel van een plek of merkidentiteit, fysiek tot leven te wekken. Daarmee worden interactieve ervaringen gecreëerd die gebruikers en bezoekers inspireren, informeren of oriënteren.

 

Onze omgeving beïnvloedt hoe wij ons voelen en gedragen. Het ontwerpen van deze beleving resulteert in ruimtes die inspirerend, interessant of betekenisvol zijn.

 

Een zorgvuldig ontworpen ruimte vertrekt vanuit de bezoeker: wat gaat hij of zij hier fysiek of emotioneel meemaken, welke zintuigen worden geprikkeld en hoe wandelt hij of zij daarna weer naar buiten. Ruimtes die door zo'n zorgvuldig geregisseerde bezoekersbeleving zijn ontworpen, kunnen bijdragen aan de verwerking van een emotionele gebeurtenis, het aanleren van nieuwe dingen, een creatieve geest of ervoor zorgen dat we productief en ontspannen ons werk kunnen doen.

 

Experience design is een ontwerpbenadering die zich richt op het creëren van positieve en betekenisvolle ervaringen voor gebruikers. Het gaat om het ontwerpen van een totaalervaring, waarbij verschillende aspecten zoals emoties, percepties en interacties worden gecombineerd om een memorabele en impactvolle ervaring te creëren.

 

Een belangrijk aspect van experience design is het begrijpen van de gebruikers en hun behoeften en wensen. Het gaat dus niet alleen om het ontwerp van het product of ruimte zelf, maar ook om de context waarin het wordt gebruikt en de emoties en beleving van de gebruiker. Samen met de opdrachtgever en eindgebruiker, kan worden bepaald wat de belangrijkste elementen zijn van de totaalervaring die de gebruiker zoekt en hoe deze kunnen worden geïntegreerd in het ontwerp.

 

Daarnaast wordt bij experience design ook vaak gebruik gemaakt van storytelling, waarmee een verhaal wordt verteld dat de gebruiker meeneemt in de totaalervaring. Dit kan bijvoorbeeld door middel van visuele en interactieve elementen en geluid.

 

Het uiteindelijke doel is om een emotionele connectie te creëren tussen de gebruiker en het product of omgeving. Hierdoor wordt niet alleen een positieve ervaring gecreëerd, maar wordt ook de merkwaarde verhoogd en kan er een duurzame relatie worden opgebouwd met de gebruiker.